Logo ZAFING, s.r.o.

Společnost ZAFING, s.r.o. zajistí kompletní servis pro investory a stavebníky v oblasti přípravy stavby, realizace a ekonomiky. Provádíme dodávky staveb formou kompletační činnosti - transparentní výběr dodavatelů dle specifických požadavků investora.

O firmě

Společnost ZAFING, s. r. o. byla založena dvěma společníky a v roce 1997 zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.

Provádíme a zajišťujeme:

 • inženýrskou činnost
 • projektovou dokumentaci včetně projednání s dotčenými orgány státní správy (územní rozhodnutí, stavební povolení, změny užívání, kolaudační rozhodnutí apod.)
 • autorizovaný stavební dozor
 • rozpočty dle URS - KROS
 • dodávky staveb včetně vybavení interiérů
 • výběrová řízení na dodavatele stavby
 • poradenskou činnost v oblasti stavebnictví
 • zprostředkovatelskou činnost v oblasti prodeje nemovitostí
Pudorys domu

Služby

Firma ZAFING, s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a od začátku své činnosti se zabývá kompletní inženýrskou činností pro investory, což znamená, že:

 • zajišťujeme projektovou dokumentaci od studie po prováděcí projekt
 • vedeme jednání s dotčenými orgány státní správy (územní rozhodnutí, stavební povolení, změny užívání, kolaudační rozhodnutí ap.)
 • zajišťujeme výběrová řízení na dodavatele stavby
  (dle Zákona o zadávání veřejných zakázek)
 • provádíme autorizovaný stavební dozor včetně kontroly financování staveb
 • provádíme zprostředkovatelskou činnost v oblasti nemovitostí, vypracováváme znalecké posudky, zajišťujeme poradenskou činnost
 • zajistíme zpracování podkladů pro čerpání ze strukturálních fondů Evropské unie
 • nabízíme realizaci stavebního díla formou kompletační činnosti generálního dodavatele
 • pro prodej bytů do osobního vlastnictví zajistíme zpracování „Prohlášení vlastníka“
Plány

Reference

Firma ZAFING, s.r.o. za dobu svého působení zajišťovala firma inženýrskou nebo dodavatelskou činnost např. na těchto stavbách:

 • rekonstrukce haly v areálu elektrárny v Kozomíně (servisní středisko dopravy, investor Bor Biotechnology,a.s., Praha, ing. Martin Šimák, tel 607506075, nákl. cca 9 mil.Kč)
 • výstavba průmyslového areálu elektrárny v Kozomíně (kogenerační jednotky na dřevoplyn z odpadového dřeva, investor Bor Biotechnology,a.s., Praha, ing. Martin Šimák, tel 607506075, nákl. cca 95 mil.Kč)
 • rekonstrukce bytových jednotek Grafická 950/22, Praha (investor společnost CRUBO Real, s.r.o, p. Ther, tel 602667200, nákl. cca 5 mil.Kč)
 • rekonstrukce a přístavba výrobního objektu VAPO s.r.o., Červený Kostelec (investor VAPO Červený Kostelec, ing.Ducháč, tel. 736763186, náklady cca 12 mil.Kč)
 • výstavba benzínové čerpací stanice v Červeném Kostelci u Bedny (investor společnost Autorest, s.r.o., Úpice, p.Šlégr, tel.737211670, náklady cca 8 mil Kč)
 • výstavba kuchyně Oblastní charity v Žirči (investor Hospic, Červený Kostelec, ing.Wajsar,tel.731598824, náklady cca 12 mil.Kč)
 • hala kovovýroby IMPRO o.d..,Zábrodí ( investor Impro o.d.,Zbrodí, ing.Beneš, tel.602439722, náklady cca 20mil.Kč)
 • půdní vestavba podkrovních bytů Crubo Real, s.r.o, Praha (investor Crubo Real s.r.o.,p.Ther, náklady cca 8 mil. Kč)
 • kompletní oprava vnějšího pláště a půdní vestavba ubytovny objektu „Háčka“ v Červeném Kostelci (investor Oblastní charita Červený Kostelec, ing.Wajsar, náklady cca 9 mil.Kč )
 • rekonstrukce výrobního a skladovacího areálu ALBI Praha a.s. (investor Albi Praha a.s., p.Švec, náklady cca 7 mil.Kč)
 • oprava fasád Pikovka Náchod (investor PCK-Trading a.s., p.Nosek)
 • výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace „Orlovny„ ve Rtyni v Podkrkonoší (investor Orel Rtyně v P. p. Josef Pavel, tel. 728315104, náklady cca 600.000,-)
 • stavební dozor při rekonstrukci kanceláří Úřadu práce v Náchodě (ředitel Ing.Michal Pejskar, tel.491449200, náklady 3,5mil Kč)
 • stavební dozor a koordinace prací půdní vestavba Háčko Červený Kostelec – dílčí výběrová řízení na dodavatele (ředitel Bc. Pavel Melichar, tel. 777736053, náklady 4,5mil. Kč)
 • stavební dozor Domov Sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové - dílčí výběrová řízení na dodavatele (ředitel centra Ing.Miroslav Wajsar, tel. 491467030, náklady 30 mil.Kč)
 • zpracování podkladů pro založení mikroregionu Končiny ( Město Červený Kostelec,starosta p.Petr Mědílek, tel. 491467548, náklady 25.000,-Kč)
 • zpracování podkladů pro čerpání dotací z fondů Rozvoje venkova
 • rekonstrukce školní jídelny SOU a U krejčovské Červený Kostelec - výběrové řízení na dodavatele a stavební dozor (ředitel Ing. Miloš Vyšanský, tel. 491461825, náklady 4,5mil Kč)
 • realizace prodejních jednotek v obchodních centrech Praha Zličín a Praha Letňany pro společnost ALBI Praha (ředitel Ing.Kovařík, tel.222541381, náklady 3,5 mil. Kč)
 • rekonstrukce objektu bývalé školy pro Obecní úřad Horní Radechová (starosta p.Seidl, náklady 7mil.Kč)
 • rekonstrukce činžovního domu pro fy. Crubo Real Praha na Smíchově – výběrové řízení a stavební dozor (ředitel p. Daniel Ther, tel. 602667200, náklady 6,5 mil.Kč)
 • stavební dozor při plynofikaci města Červený Kostelec (ing. Fišer Petr)
 • výstavba Squash centra Frenštát pod Radhoštěm (6,5 mil. Kč)
 • rekonstrukce objektu skladu fy. ALBI Praha v Červeném Kostelci (10 mil. Kč)
 • dodávka stavby - půdní vestavba 1 bytové jednotky pro Město Červený Kostelec, pan Brát, tel. 465040 ( 0,8 mil Kč)
 • koordinace výstavby RD v Červeném Kostelci ( 4,5 mil Kč)
 • stavební dozor RD Náchod ( 4 mil Kč)
 • stavební dozor půdní vestavba 6 bytových jednotek pro Město Rtyně v Podkrkonoší, pan Kult, tel.0439/888140, ( 6 mil Kč)
 • koordinaci výstavby půdních vestaveb Svoboda nad Úpou, IRBIS s.r.o., pan Kábrt, tel. 0602/466406 ( 1,2 mil Kč)
 • přípravu výstavby a zajišťování projektové dokumentace,územního rozhodnutí a stavebního povolení na výrobní a skladovací halu v areálu MW s.r.o. Červený Kostelec , pan Nejman (55 mil. Kč)
 • rekonstrukci administrativní budovy ART Centrum Praha , tel. 0602/667200 , pan Daniel Ther ( 12 mil. Kč)
 • zajišťování výstavby rodinných domů v regionu Náchod
 • STL rozvod plynu v k.ú. Stolín investor RETIP s.r.o. Červený Kostelec, p. Kubeček ( 250 tis. Kč )
 • rekonstrukce domova důchodců v Náchodě , Okresní centrum soc. služeb, tel. 427669, paní Šnajdrová (10 mil. Kč)
 • stavební úpravy průmyslových objektů v areálu MW Červený Kostelec investor MW Červený Kostelec ,tel. 468212, p. Nejman Petr ( 15 mil. Kč )
 • stavební úpravy a přístavba tiskárny fy RETIP s.r.o. Červený Kostelec investor RETIP s.r.o. Červený Kostelec, tel. 465000, p.Kubeček ( 3,5 mil. Kč )
Rekonstrukce MW Červený Kostelec VAPO Červený Kostelec Rekonstrukce Domov důchodců Náchod RETIP Červený Kostelec ALBI Červený Kostelec Čerpací stanice Červený Kostelec Pikovka

Kontakt

info@zafing.cz
+420 602 464 420

IČO a DIČ

25264516
CZ 25264516

Adresa

ZAFING, s.r.o., Horní Kostelec 266, Červený Kostelec 549 41

ZAFING, s.r.o.